Как да задържим вниманието на възрастните обучаеми

Снимка Bonnie Kittle за Unsplash

Казват, че е по-трудно да обучаваш възрастни, отколкото деца. От опит мога да кажа, че и двете имат своите специфични предизвикателства. Въпреки това, винаги ми е било по-интересно и може би по-лесно, да планирам обучения за възрастни.

Може би това се дължи на факта, че и като възрастен, неведнъж съм била в позицията на обучаем. Умението да се поставя на мястото на хората в аудиторията на обученията, ми е помогнало да достигна до някои изводи, които се старая да прилагам в разработването на онлайн курсове.

1. Кажете им какво да очакват от обучението

Със сигурност сте чували това и преди, но смятам, че е достатъчно важно, за да не спираме да си го напомняме: възрастните обучаеми са заети хора. Вашият курс е едно от стотиците неща, които ангажират съзнанието им. Трябва да им кажете по най-краткия и ясен начин, какви знания и умения ще придобият от обучението. Избягвайте фрази като „Ще се научите как по-добре да балансирате между работата и личния живот." и ги заменете с нещо подобно: „Ще можете да прилагате следните стратегии за управление на времето: ..."

2. Заинтригувайте ги от самото начало

Не започвайте директно с представяне на темата. За оптимално усвояване на материала, е необходимо първо да създадете правилната нагласа у обучаемия. Измислете някакво упражнение, кратка история или въпрос, който ще насочи мислите му в определена посока. Използвайте отговорите или изводите от тези задачи, за да направите прехода към основното съдържание по-плавен.

3. Първо им кажете „Защо" и после „Какво“

За да задържите вниманието на възрастните, е необходимо първо да им кажете защо трябва да знаят това, което искате да им предадете като знание. Обяснете ясно защо тази конкретна информация е важна, какво е мястото ѝ в по-общия контекст и какви са практическите ѝ приложения. Уверете се, че основните послания могат да се разберат от първия път, и че връзките между тях са достатъчно ясни.

4. Дайте им контекст

Възрастните имат нужда да свържат новата информация с предишния си опит, за да са сигурни, че тя е смислена за тях. Дайте им достатъчно примери и казуси, с които да превърнете абстрактните идеи в основа за разрешаване на реални проблеми.  

5. Тествайте не само знанията, но и уменията

Тестовете, които проверяват само фактологичнизнания са неефективни и демотивиращи за обучаемите от всички възрасти. Това може да е особено фрустриращо за възрастните, тъй като те не обичат да се чувстват като на изпит. За тях е важно да имат усещане за контрол над собственото си учене и да могат да видят връзката между обучението, което правят и личното си развитие.

По тази причина, трябва да превърнете тестовете във възможност за обучаемите да проверят доколко добре разбират, интерпретират, и прилагат наученото.

6. Създайте възможности за рефлексия

Нещо, което отличава възрастните обучаеми от децата, е че възрастните могат да рефлектират върху собственото си учене. Предоставете им възможности за рефлексия, тъй като това ще им помогне да интегрират новите знания към досегашния си опит. Можете да им помогнете като създадете нужната структура: поставяйте им задачи или въпроси, които да им помогнат да подредят впечатленията и мислите си.

Разработването на обучения за възрастни е предизвикателно, но и много удовлетворяващо. Това, което винаги ми помага в този процес, е да си представя какво обучение би било смислено и интересно за мен. Ако превърнете това упражнение в навик, ще видите, че всъщност не е толкова трудно да правите обучения за възрастни.  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *