Основни инструменти на дизайнера на онлайн обучения

Качеството на един курс се определя до голяма степен от инструментите, които използваме. Затова всеки дизайнер на курсове, който не е начинаещ, трябва да си служи с някои основни софтуери за обработка на изображения, аудио, и видео.