Изграждане на приобщаваща училищна среда

Този курс е част от поредица курсове, които разработих за една неправителствена организация – Сдружение за споделено учене „ЕЛА". Аз съм автор на текстовете и лектор във видеата. Инструментите, използвани за разработване на курса, са Storyline 3 и Photoshop. Използвани са изображения от сайта freepik.com. Пълен списък с използваните източници можете да видите тук: Списък с използвани източници.

Целта на този курс е да запознае училищните екипи с различни идеи за развитието на училището като организация, и да ги накара да видят старите проблеми по нов начин, като адаптира тези идеи към техния контекст. Това е причината като обучителен подход да избера комбинацията от теория, казус-сценарии, и инструменти за самооценка.

Виж на цял екран