Как учим

Този курс също е личен проект: Изграден е така, че да подтикне към рефлексия върху начина, по който учим. Преминавайки през курса, научаваме кои са нивата на усвояване на нови знания според теорията на Блум, като успоредно с това ги свързваме с личния си опит. Курсът е разработен със Storyline 360 и Adobe Photoshop.

Виж на цял екран