Фази на скръбта

Темата на този личен проект е Моделът на Кублер-Рос или Петте фази на скръбта. Структурата на курса следва директен, линеен подход: първо се въвежда новата информация, а след това се проверява усвояването ѝ. Въпреки това, интерактивността не е изключена: стадиите се разкриват един по един с помощта на интерактивна графика. Курсът е разработен с Articulate Storyline 360 и Adobe Photoshop. Използвани са изображения Brunel Johnson, Kelly Sikkema, Vittore Buzzi и Aron Visuals, Unsplash.

Виж на цял екран